Loading...
Zakat
Semua Zakat
Zakat Penghasilan Terkumpul Rp. 33,382,989
Target Rp. 100,000,000 Donasi Sekarang
Zakat Perniagaan Terkumpul Rp. 0
Target Rp. 100,000,000 Donasi Sekarang
Zakat Emas dan Perak Terkumpul Rp. 1,000
Target Rp. 90,000,000 Donasi Sekarang
Zakat Barang Temuan Terkumpul Rp. 0
Target Rp. 80,000,000 Donasi Sekarang
Zakat Peternakan Terkumpul Rp. 0
Target Rp. 110,000,000 Donasi Sekarang
Zakat Pertanian Terkumpul Rp. 1,000
Target Rp. 110,000,000 Donasi Sekarang

Night Mode